Codul rutier 2011

Cap. V. Reguli de circulatie


SECŢIUNEA 1 Obligaţiile participanţilor la trafic

 

Art.35. - (1) Participan┼úii la trafic trebuie s─â aib─â un comportament care s─â nu afecteze fluen┼úa ┼či siguran┼úa circula┼úiei, s─â nu pun─â în pericol via┼úa sau integritatea corporal─â a persoanelor ┼či s─â nu aduc─â prejudicii propriet─â┼úii publice ori private.

(2) Participan┼úii la trafic sunt obliga┼úi ca, la cererea poli┼úistului rutier, s─â înmâneze acestuia documentul de identitate sau, dup─â caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum ┼či alte documente prev─âzute de lege.

(3) În exercitarea atribu┼úiilor care îi revin, poli┼úistul rutier are dreptul s─â verifice vehiculul, precum ┼či identitatea conduc─âtorului sau a pasagerilor afla┼úi în interiorul acestuia atunci când exist─â indicii despre s─âvâr┼čirea unei fapte de natur─â contraven┼úional─â sau penal─â.

(4) În exercitarea atribu┼úiilor de dirijare a circula┼úiei rutiere, poli┼úi┼čtii rutieri sunt obliga┼úi s─â poarte uniform─â cu înscrisuri ┼či însemne distinctive.

(5) Poli┼úi┼čtii de frontier─â, îndrum─âtorii de circula┼úie ai Ministerului Ap─âr─ârii Na┼úionale, agen┼úii c─âilor ferate, personalul autorizat din zona lucr─ârilor pe drumurile publice, precum ┼či membrii patrulelor ┼čcolare de circula┼úie sunt obliga┼úi ca, pe timpul exercit─ârii atribu┼úiilor, s─â poarte echipament de protec┼úie-avertizare fluorescent-reflectorizant.

(6) Conduc─âtorii autovehiculelor cu masa maxim─â autorizat─â mai mare de 3,5 tone sunt obliga┼úi s─â poarte echipament de protec┼úie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când execut─â interven┼úii la vehiculul care se afl─â pe partea carosabil─â a drumului public.

(7) Nev─âz─âtorii sunt obliga┼úi s─â poarte, în deplasarea pe drumurile publice, baston de culoare alb─â.

Art.36. - (1) Conduc─âtorii de autovehicule ┼či persoanele care ocup─â locuri prev─âzute prin construc┼úie cu centuri sau dispozitive de siguran┼ú─â omologate trebuie s─â le poarte în timpul circula┼úiei pe drumurile publice, cu excep┼úia cazurilor prev─âzute în regulament.

(2) Pe timpul deplas─ârii pe drumurile publice, conduc─âtorii motocicletelor, mopedelor ┼či persoanele transportate pe acestea au obliga┼úia s─â poarte casc─â de protec┼úie omologat─â.

(3) Conduc─âtorilor de vehicule le este interzis─â folosirea telefoanelor mobile atunci când ace┼čtia se afl─â în timpul mersului, cu excep┼úia celor prev─âzute cu dispozitive tip „mâini libere”.

Art.37. - (1) Conduc─âtorii de vehicule sunt obliga┼úi s─â opreasc─â imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea ┼či la trecerea autovehiculelor cu regim de circula┼úie prioritar─â care au în func┼úiune mijloacele speciale de avertizare luminoas─â de culoare ro┼čie ┼či sonore.

(2) Conduc─âtorii de vehicule sunt obliga┼úi s─â reduc─â viteza, s─â circule cât mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare ┼či s─â acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circula┼úie prioritar─â care au în func┼úiune mijloacele speciale de avertizare luminoas─â de culoare albastr─â ┼či sonore.

(3) În situa┼úiile prev─âzute la alin.(1) ┼či (2), pietonilor le sunt interzise traversarea ┼či circula┼úia pe carosabil pân─â la trecerea vehiculelor respective.

Art.38. - Conduc─âtorii vehiculelor, cu excep┼úia celor trase sau împinse cu mâna, instructorii auto atesta┼úi s─â efectueze instruirea practic─â a persoanelor pentru ob┼úinerea permisului de conducere, precum ┼či examinatorul autorit─â┼úii competente, în timpul desf─â┼čur─ârii probelor practice ale examenului pentru ob┼úinerea permisului de conducere, sunt obliga┼úi s─â se supun─â test─ârii aerului expirat ┼či/sau recolt─ârii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substan┼úe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea poli┼úistului rutier.

Art.39. - Proprietarul sau de┼úin─âtorul mandatat al unui vehicul este obligat s─â comunice poli┼úiei rutiere, la cererea acesteia ┼či în termenul solicitat, identitatea persoanei c─âreia i-a încredin┼úat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.

Art.40. - Regulile de circula┼úie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de m─ârfuri, celor cu mase sau dimensiuni de gabarit dep─â┼čite ori care transport─â m─ârfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglement─ârile în vigoare.

 

SEC┼óIUNEA a 2-a Reguli pentru circula┼úia vehiculelor §

 

1. Pozi┼úii în timpul mersului ┼či circula┼úia pe benzi

Art.41. - (1) Vehiculele ┼či animalele, atunci când circul─â pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de circula┼úie, cât mai aproape de marginea p─âr┼úii carosabile, cu respectarea semnifica┼úiei semnaliz─ârii rutiere ┼či a regulilor de circula┼úie.

(2) Numerotarea benzilor de circula┼úie pe fiecare sens se efectueaz─â în ordine cresc─âtoare de la marginea din partea dreapt─â a drumului c─âtre axa acestuia. În cazul autostr─âzilor, banda de urgen┼ú─â nu intr─â în numerotarea benzilor de circula┼úie.

(3) Dac─â un drum este prev─âzut cu o pist─â special─â destinat─â circula┼úiei bicicletelor, acestea, precum ┼či mopedele vor fi conduse numai pe pista respectiv─â.

Art.42. - Când circula┼úia se desf─â┼čoar─â pe dou─â sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de c─âtre conduc─âtorii de vehicule în func┼úie de intensitatea traficului ┼či viteza de deplasare, având obliga┼úia s─â revin─â pe prima band─â ori de câte ori acest lucru este posibil, dac─â aceasta nu este destinat─â vehiculelor lente sau transportului public de persoane.

Art.43. - (1) Dac─â un drum este prev─âzut cu o band─â destinat─â vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizat─â ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectiv─â.

(2) Conduc─âtorul de vehicul care circul─â pe banda situat─â lâng─â marginea p─âr┼úii carosabile trebuie s─â acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectueaz─â transport public de persoane numai atunci când conduc─âtorii acestora semnalizeaz─â inten┼úia de a reintra în trafic din sta┼úiile prev─âzute cu alveole ┼či s-au asigurat c─â prin manevra lor nu pun în pericol siguran┼úa celorlal┼úi participan┼úi la trafic.

§ 2. Mijloacele de avertizare folosite de conduc─âtorii de vehicule

Art.44. - (1) În circula┼úia pe drumurile publice conduc─âtorii de vehicule pot folosi, în condi┼úiile prev─âzute de regulament, mijloacele de avertizare sonor─â ┼či luminoas─â aflate în dotare ┼či omologate.

(2) În circula┼úia pe autostr─âzi, pe drumurile expres ┼či cele na┼úionale europene (E) conduc─âtorii de autovehicule sunt obliga┼úi s─â foloseasc─â ┼či în timpul zilei luminile de întâlnire.

(3) Conduc─âtorii motocicletelor ┼či mopedelor sunt obliga┼úi s─â foloseasc─â luminile de întâlnire pe toat─â durata deplas─ârii acestora pe drumurile publice.

(4) În circula┼úia pe drumurile publice se interzice de┼úinerea la vedere, montarea ┼či folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonor─â ┼či luminoas─â pe ┼či în alte autovehicule decât cele prev─âzute la art.32 alin.(2), precum ┼či de┼úinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturb─â buna func┼úionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului.

(5) Conduc─âtorii de autovehicule pot fi avertiza┼úi de poli┼úia rutier─â în leg─âtur─â cu prezen┼úa în trafic a dispozitivelor de m─âsurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conduc─âtorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de m─âsurare a vitezei.

§ 3. Dep─â┼čirea

Art.45. - (1) Dep─â┼čirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lâng─â un obstacol, aflat pe acela┼či sens de circula┼úie, prin schimbarea direc┼úiei de mers ┼či ie┼čirea de pe banda de circula┼úie sau din ┼čirul de vehicule în care s-a aflat ini┼úial.

(2) Conduc─âtorul vehiculului care se angajeaz─â în dep─â┼čire trebuie s─â se asigure c─â vehiculul care circul─â în fa┼úa sau în spatele lui nu a ini┼úiat o asemenea manevr─â.

(3) Atunci când prin manevra de dep─â┼čire se trece peste axa care separ─â sensurile de circula┼úie, conduc─âtorii de vehicule trebuie s─â se asigure c─â din sens opus nu se apropie un vehicul ┼či c─â dispun de spa┼úiu suficient pentru a reintra pe banda ini┼úial─â, unde au obliga┼úia s─â revin─â dup─â efectuarea manevrei de dep─â┼čire.

(4) Nu constituie dep─â┼čire, în sensul alin.(1), situa┼úia în care un vehicul circul─â mai repede pe una dintre benzi decât vehiculele care circul─â pe alt─â band─â în acela┼či sens de circula┼úie.

(5) Dep─â┼čirea se efectueaz─â numai pe partea stâng─â a vehiculului dep─â┼čit. Tramvaiul sau vehiculul al c─ârui conduc─âtor a semnalizat inten┼úia ┼či s-a încadrat corespunz─âtor p─âr─âsirii sensului de mers spre stânga se dep─â┼če┼čte prin partea dreapt─â.

(6) Tramvaiul aflat în mers poate fi dep─â┼čit ┼či pe partea stâng─â atunci când drumul este cu sens unic sau când între ┼čina din dreapta ┼či marginea trotuarului nu exist─â spa┼úiu suficient.

Art.46. - Obliga┼úiile conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â dep─â┼čirea ┼či ale conduc─âtorilor vehiculelor care sunt dep─â┼čite, precum ┼či cazurile în care dep─â┼čirea este interzis─â se stabilesc prin regulament.

§ 4. Trecerea pe lâng─â vehiculele care circul─â din sens opus

Art.47. - Conduc─âtorii vehiculelor care circul─â din sensuri opuse trebuie s─â p─âstreze între vehicule o distan┼ú─â lateral─â suficient─â ┼či s─â circule cât mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circula┼úie respective.

§ 5. Viteza ┼či distan┼úa dintre vehicule

Art.48. - Conduc─âtorul de vehicul trebuie s─â respecte regimul legal de vitez─â ┼či s─â o adapteze în func┼úie de condi┼úiile de drum, astfel încât s─â poat─â efectua orice manevr─â în condi┼úii de siguran┼ú─â.

Art. 49. – (1) Limita maxim─â de vitez─â în localit─â┼úi este de 50 km/h.

(2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localit─â┼úilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoria A ┼či B, ┼či limite de vitez─â superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de vitez─â mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul poli┼úiei rutiere.

(3) Pe anumite sectoare de drum, ┼úinând seama de împrejur─âri ┼či de intensitatea circula┼úiei, administratorul drumului, cu avizul poli┼úiei rutiere, poate stabili ┼či limite de vitez─â inferioare, dar nu mai pu┼úin de 10 km/h pentru tramvaie ┼či de 30 km/h pentru toate autovehiculele.

(4) Limitele maxime de vitez─â, în afara localit─â┼úilor, sunt: a) pe autostr─âzi - 130 km/h; b) pe drumurile expres sau pe cele na┼úionale europene (E) - 100km/h; c) pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h.

Art.50. - (1) Vitezele maxime admise în afara localit─â┼úilor pentru categoriile ┼či subcategoriile de autovehicule prev─âzute la art.15 alin.(2) sunt urm─âtoarele:

a) 130 km/h pe autostr─âzi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele na┼úionale europene (E) ┼či 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A ┼či B;

b) 110 km/h pe autostr─âzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele na┼úionale europene (E) ┼či 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, D ┼či subcategoria D1;

c) 90 km/h pe autostr─âzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele na┼úionale europene (E) ┼či 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1 ┼či C1;

d) 45 km/h, pentru tractoare ┼či mopede. (2) Viteza maxim─â admis─â în afara localit─â┼úilor pentru autovehiculele care tracteaz─â remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mic─â decât viteza maxim─â admis─â pentru categoria din care face parte autovehiculul tr─âg─âtor.

(3) Viteza maxim─â admis─â pentru autovehicule cu mase ┼či/sau gabarite dep─â┼čite ori care transport─â produse periculoase este de 40 km/h în localit─â┼úi, iar în afara localit─â┼úilor de 70 km/h.

(4) Viteza maxim─â admis─â în afara localit─â┼úilor pentru autovehiculele ai c─âror conduc─âtori au mai pu┼úin de un an practic─â de conducere sau pentru persoanele care efectueaz─â preg─âtirea practic─â în vederea ob┼úinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mic─â decât viteza maxim─â admis─â pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.

Art.51. - Conduc─âtorul unui vehicul care circul─â în spatele altuia are obliga┼úia de a p─âstra o distan┼ú─â suficient─â fa┼ú─â de acesta, pentru evitarea coliziunii.

Art.52. - (1) Este interzis─â desf─â┼čurarea de concursuri, antrenamente ori întreceri pe drumurile publice, cu excep┼úia celor autorizate de administratorul drumului respectiv ┼či avizate de poli┼úia rutier─â.

(2) Organizatorii concursurilor, antrenamentelor ori întrecerilor autorizate sunt obliga┼úi s─â ia toate m─âsurile necesare pentru desf─â┼čurarea în siguran┼ú─â a acestora, precum ┼či pentru protec┼úia celorlal┼úi participan┼úi la trafic.

(3) În caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a neîndeplinirii atribu┼úiilor prev─âzute la alin.(2), organizatorii acestora r─âspund administrativ, contraven┼úional, civil sau penal, dup─â caz.

Art.53. - Autorit─â┼úile publice locale, cu autoriza┼úia administratorului drumului public ┼či cu avizul poli┼úiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate s─â ia m─âsuri pentru realizarea de amenaj─âri rutiere destinate circula┼úiei pietonilor, bicicli┼čtilor, vehiculelor cu trac┼úiune animal─â ┼či calm─ârii traficului, semnalizate corespunz─âtor, în apropierea unit─â┼úilor de înv─â┼ú─âmânt, pie┼úelor, târgurilor, spitalelor, precum ┼či în zonele cu risc sporit de accidente.

 

§ 6. Reguli referitoare la manevre

Art.54. - (1) Conduc─âtorul de vehicul care execut─â o manevr─â de schimbare a direc┼úiei de mers, de ie┼čire dintr-un rând de vehicule sta┼úionate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o alt─â band─â de circula┼úie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmeaz─â s─â efectueze o întoarcere ori s─â mearg─â cu spatele este obligat s─â semnalizeze din timp ┼či s─â se asigure c─â o poate face f─âr─â s─â perturbe circula┼úia sau s─â pun─â în pericol siguran┼úa celorlal┼úi participan┼úi la trafic. (2) Semnalizarea schimb─ârii direc┼úiei de mers trebuie s─â fie men┼úinut─â pe întreaga durat─â a manevrei.

§ 7. Intersec┼úii ┼či obliga┼úia de a ceda trecerea

Art.55. - Intersec┼úiile sunt: a) cu circula┼úie nedirijat─â; b) cu circula┼úie dirijat─â. În aceast─â categorie sunt incluse ┼či intersec┼úiile în care circula┼úia se desf─â┼čoar─â în sens giratoriu.

Art.56. - La apropierea de o intersec┼úie conduc─âtorul de vehicul trebuie s─â circule cu o vitez─â care s─â îi permit─â oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participan┼úilor la trafic care au acest drept.

Art.57. - (1) La intersec┼úiile cu circula┼úie nedirijat─â, conduc─âtorul de vehicul este obligat s─â cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreapt─â, în condi┼úiile stabilite prin regulament.

(2) La intersecţiile cu circulaţie dirijată, conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificaţia indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicaţiile ori semnalele poliţistul rutier.

(3) P─âtrunderea unui vehicul într-o intersec┼úie este interzis─â dac─â prin aceasta se produce blocarea intersec┼úiei.

(4) În intersec┼úiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circul─â în interiorul acestora au prioritate fa┼ú─â de cele care urmeaz─â s─â p─âtrund─â în intersec┼úie.

Art.58. - În cazul vehiculelor care p─âtrund într-o intersec┼úie dintre un drum închis circula┼úiei publice ┼či un drum public, au prioritate acele vehicule care circul─â pe drumul public.

Art.59. - (1) În intersec┼úiile cu circula┼úie nedirijat─â, conduc─âtorul de vehicul este obligat s─â acorde prioritate de trecere vehiculelor care circul─â pe ┼čine. Acestea pierd prioritatea de trecere când efectueaz─â virajul spre stânga sau când semnalizarea rutier─â din acea zon─â stabile┼čte o alt─â regul─â de circula┼úie.

(2) În intersec┼úii, conduc─âtorii vehiculelor care vireaz─â spre stânga sunt obliga┼úi s─â acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaz─â ┼či care circul─â din partea dreapt─â.

(3) În intersec┼úiile cu circula┼úie dirijat─â prin indicatoare de prioritate, regula priorit─â┼úii de dreapta se respect─â numai în cazul în care dou─â vehicule urmeaz─â s─â se întâlneasc─â, fiecare intrând în intersec┼úie de pe un drum semnalizat cu un indicator având aceea┼či semnifica┼úie de prioritate sau de pierdere a priorit─â┼úii.

(4) Când un semafor cu trei culori are o lumin─â verde intermitent─â suplimentar─â, montat─â la acela┼či nivel cu lumina verde normal─â a semaforului, sub forma unei s─âge┼úi verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnific─â permisiunea pentru vehicule de a-┼či continua drumul în direc┼úia indicat─â de s─âgeat─â, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condi┼úia acord─ârii priorit─â┼úii de trecere vehiculelor ┼či pietonilor care au drept de circula┼úie.

§ 8. Trecerea la nivel cu calea ferat─â Art.60. - (1) Participan┼úii la trafic trebuie s─â dea dovad─â de pruden┼ú─â sporit─â la apropierea ┼či traversarea liniilor de cale ferat─â curent─â sau industrial─â, dup─â caz.

(2) La trecerea la nivel cu o cale ferat─â curent─â, prev─âzut─â cu bariere sau semibariere, conduc─âtorii de vehicule sunt obliga┼úi s─â opreasc─â în dreptul indicatorului ce oblig─â la oprire, dac─â acestea sunt în curs de coborâre ori în pozi┼úie orizontal─â ┼či/sau semnalele sonore ┼či luminoase care anun┼ú─â apropierea trenului sunt în func┼úiune.

(3) La trecerea la nivel cu o cale ferată industrială, semnalizată corespunzător, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să se conformeze semnificaţiei semnalelor agentului de cale ferată.

 

§ 9. Autovehicule cu regim de circula┼úie prioritar─â

Art. 61. – (1) Au regim de circula┼úie prioritar─â numai autovehiculele prev─âzute la art.32 alin.(2) lit.a) ┼či b), atunci când se deplaseaz─â în ac┼úiuni de interven┼úie sau în misiuni care au caracter de urgen┼ú─â. Pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie s─â aib─â în func┼úiune semnalele luminoase ┼či sonore.

(2) Conduc─âtorii autovehiculelor apar┼úinând institu┼úiilor prev─âzute la art.32 alin.(2) lit.a) ┼či b) pot înc─âlca regimul legal de vitez─â sau alte reguli de circula┼úie, cu excep┼úia celor care reglementeaz─â trecerea la nivel cu calea ferat─â, atunci când se deplaseaz─â în ac┼úiuni de interven┼úie sau în misiuni care au caracter de urgen┼ú─â.

(3) Când pe drumul public circula┼úia este dirijat─â de un poli┼úist rutier, conduc─âtorii autovehiculelor prev─âzute la alin.(1) trebuie s─â respecte semnalele, indica┼úiile ┼či dispozi┼úiile acestuia.

Art.62. - (1) La intrarea în intersec┼úiile unde lumina ro┼čie a semaforului este în func┼úiune ori indicatoarele oblig─â la acordarea priorit─â┼úii de trecere, conduc─âtorii autovehiculelor prev─âzute la art.61 alin.(1) trebuie s─â reduc─â viteza ┼či s─â circule cu aten┼úie sporit─â pentru evitarea producerii unor accidente de circula┼úie, în caz contrar urmând s─â r─âspund─â, potrivit legii.

(2) Când dou─â autovehicule cu regim de circula┼úie prioritar─â, care se deplaseaz─â în misiune având semnalele luminoase ┼či sonore în func┼úiune, se apropie de o intersec┼úie, venind din direc┼úii diferite, vehiculul care circul─â din partea dreapt─â are prioritate.

 

§ 10. Oprirea, sta┼úionarea ┼či parcarea

Art.63. - (1) Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute. Peste această durată, imobilizarea se consideră staţionare.

(2) Nu se consider─â oprire:

a) imobilizarea vehiculului atât timp cât este necesar─â pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, dac─â prin aceast─â manevr─â nu a fost perturbat─â circula┼úia pe drumul public respectiv;

 b) imobilizarea autovehiculului având o mas─â total─â maxim─â autorizat─â de pân─â la 3,5 tone, atât timp cât este necesar pentru opera┼úiunea de distribuire a m─ârfurilor alimentare la unit─â┼úile comerciale.

(3) Pentru autovehiculele care transport─â m─ârfuri, altele decât cele prev─âzute la alin.(2) lit.b), administratorul drumului public împreun─â cu autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, cu avizul poli┼úiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul nop┼úii, în care oprirea sau sta┼úionarea este permis─â pentru distribuirea m─ârfurilor.

(4) Se consider─â parcare sta┼úionarea vehiculelor în spa┼úii special amenajate sau stabilite ┼či semnalizate corespunz─âtor.

(5) Vehiculul oprit sau sta┼úionat pe partea carosabil─â trebuie a┼čezat lâng─â ┼či în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dac─â printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele f─âr─â ata┼č, mopedele ┼či bicicletele pot fi oprite sau sta┼úionate ┼či câte dou─â, una lâng─â alta.

Art.64. - Poli┼úia rutier─â poate dispune ridicarea vehiculelor sta┼úionate neregulamentar pe partea carosabil─â. Ridicarea ┼či depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizeaz─â de c─âtre administra┼úiile publice locale sau de c─âtre administratorul drumului public, dup─â caz. (2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul ┼či depozitarea vehiculului sta┼úionat neregulamentar se suport─â de c─âtre de┼úin─âtorul acestuia.

(3) Ridicarea vehiculelor dispus─â de poli┼úia rutier─â în condi┼úiile prev─âzute la alin.(1) se realizeaz─â potrivit procedurii stabilite prin regulament.

Art.65. - Cazurile ┼či condi┼úiile în care oprirea, sta┼úionarea sau parcarea pe drumul public este permis─â se stabilesc prin regulament, în conformitate cu prevederile prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â.

 

§ 11. Circula┼úia vehiculelor destinate transportului de m─ârfuri sau transportului public de persoane

Art.66. - (1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conduc─âtorul autovehiculului care efectueaz─â transport de m─ârfuri periculoase, transport public de persoane, transport în cont propriu de persoane cu microbuze ┼či autobuze, transporturi agabaritice, precum ┼či pentru autovehiculele de transport marf─â cu masa maxim─â autorizat─â mai mare de 3,5 tone, care circul─â în trafic intern ┼či interna┼úional.

(2) Prevederile alin.(1) nu se aplic─â conduc─âtorilor de autovehicule apar┼úinând Ministerului Internelor ┼či Reformei Administrative, Ministerului Ap─âr─ârii, Serviciului Român de Informa┼úii ┼či Serviciului de Paz─â ┼či Protec┼úie”.

(3) Condi┼úiile de ob┼úinere a certificatului de atestare profesional─â se aprob─â prin ordin al ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Certificatul de atestare profesional─â care confer─â titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai înso┼úit de permisul de conducere corespunz─âtor categoriei din care face parte vehiculul condus.

Art.67. - Se interzice transportul pe drumurile publice al m─ârfurilor ┼či produselor periculoase în vehicule care nu au dot─ârile ┼či echipamentele necesare sau care nu îndeplinesc condi┼úiile tehnice ┼či de agreere prev─âzute în Acordul european referitor la transportul rutier interna┼úional al m─ârfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr.31/1994, ori pentru care conduc─âtorul vehiculului nu de┼úine certificat A.D.R. corespunz─âtor.

Art.68. - (1) Autovehiculul care transport─â m─ârfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai în condi┼úiile prev─âzute de reglement─ârile în vigoare.

(2) Vehiculele care, prin construc┼úie sau, datorit─â înc─ârc─âturii transportate, dep─â┼česc masa ┼či/sau gabaritul prev─âzute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, dup─â caz, de autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.69. - Autovehiculele cu mase ┼či/sau gabarite dep─â┼čite, cele care transport─â m─ârfuri sau produse periculoase, precum ┼či cele de înso┼úire trebuie s─â aib─â montate semnalele speciale de avertizare cu lumin─â galben─â, prev─âzute la art.32 alin.(1) lit.c), iar conduc─âtorii acestora trebuie s─â le men┼úin─â în func┼úiune pe toat─â perioada deplas─ârii pe drumul public.

 

SECŢIUNEA a 3-a Reguli pentru alţi participanţi la trafic

Art.70. - (1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conduc─âtorul acestuia trebuie s─â aib─â vârsta de cel pu┼úin 16 ani.

(2) Pentru a conduce o biciclet─â pe drumurile publice, conduc─âtorul acesteia trebuie s─â aib─â vârsta de cel pu┼úin 14 ani.

(3) Bicicletele ┼či mopedele care circul─â pe drumurile publice trebuie s─â fie echipate cu mijloace de iluminare ┼či dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzis─â circula┼úia acestora pe timp de noapte f─âr─â aceste mijloace ┼či dispozitive în stare de func┼úionare.

Art.71 – (1) Sunt interzise accesul ┼či deplasarea vehiculelor cu trac┼úiune animal─â, a ma┼činilor ┼či utilajelor autopropulsate utilizate în lucr─âri de construc┼úii, agricole ┼či forestiere, a animalelor de povar─â, de trac┼úiune sau de c─âl─ârie, precum ┼či a animalelor izolate sau în turm─â pe drumurile na┼úionale, în municipii ┼či pe drumurile la începutul c─ârora exist─â indicatoare de interzicere a accesului.

(2) Autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale au obliga┼úia s─â amenajeze, cu acordul administratorului drumului public ┼či avizul poli┼úiei rutiere, drumuri laterale, c─âi de acces c─âtre aceste drumuri, precum ┼či locuri de traversare a drumurilor publice destinate circula┼úiei animalelor ┼či vehiculelor prev─âzute la alin.(1), semnalizate corespunz─âtor.

(3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau împinse cu mâna, animalele de povar─â, de trac┼úiune ┼či de c─âl─ârie vor avea câte un conduc─âtor, iar vehiculele cu trac┼úiune animal─â vor fi echipate ┼či cu mijloace de iluminare ┼či dispozitive reflectorizant-fluorescente, în conformitate cu prevederile regulamentului.

Art.72. - (1) Pietonii sunt obliga┼úi s─â se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stâng─â a drumului, în direc┼úia lor de mers. Când ┼či acostamentul lipse┼čte, pietonii sunt obliga┼úi s─â circule cât mai aproape de marginea din partea stâng─â a p─âr┼úii carosabile, în direc┼úia lor de mers.

(2) Pietonii au prioritate de trecere fa┼ú─â de conduc─âtorii de vehicule numai atunci când sunt angaja┼úi în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate ┼či semnalizate corespunz─âtor, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.

(3) Traversarea drumului public de c─âtre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate ┼či semnalizate corespunz─âtor, iar în lipsa acestora, în localit─â┼úi, pe la col┼úul str─âzii, numai dup─â ce s-au asigurat c─â o pot face f─âr─â pericol pentru ei ┼či pentru ceilal┼úi participan┼úi la trafic.

(4) Pietonii surprin┼či ┼či accidenta┼úi ca urmare a travers─ârii prin locuri nepermise, la culoarea ro┼čie a semaforului destinat acestora sau nerespect─ârii altor obliga┼úii stabilite de normele rutiere poart─â întreaga r─âspundere a accident─ârii lor, în condi┼úiile în care conduc─âtorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circula┼úia prin acel sector.

(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construc┼úie special─â, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, precum ┼či cele care se deplaseaz─â pe patine sau dispozitive cu role.

(6) Se excepteaz─â de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni poli┼úistul rutier ┼či persoanele care se afl─â pe platforma drumului public ┼či sunt autorizate, în exercitarea atribu┼úiilor de serviciu, s─â îndrume sau s─â dirijeze circula┼úia rutier─â, în condi┼úiile stabilite prin regulament.

(7) Este interzis─â ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permis─â, conform indicatoarelor sau marcajelor, l─â┼úimea minim─â a trotuarului l─âsat la dispozi┼úia pietonilor trebuie s─â fie de cel pu┼úin un metru.

Art.73. - Regulile privind circula┼úia pe drumurile publice a mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu trac┼úiune animal─â, a conduc─âtorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum ┼či de animale se stabilesc prin regulament.

 

SECŢIUNEA a 4-a Circulaţia pe autostrăzi

Art.74. - (1) Pe autostr─âzi este interzis─â circula┼úia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase dep─â┼čite f─âr─â autoriza┼úie special─â de transport eliberat─â de administratorul drumului public, conform reglement─ârilor în vigoare, a vehiculelor cu trac┼úiune animal─â, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor ┼či mopedelor, a tractoarelor ┼či ma┼činilor autopropulsate pentru lucr─âri agricole, precum ┼či a vehiculelor care, prin construc┼úie sau din alte cauze, nu pot dep─â┼či viteza de 50 km/h.

(2) De asemenea, pe autostr─âzi sunt interzise înv─â┼úarea conducerii unui vehicul, încerc─ârile prototipurilor de ┼časiuri ┼či de autovehicule, manifesta┼úiile, defil─ârile, caravanele publicitare, antrenamentele ┼či competi┼úiile sportive de orice fel, precum ┼či cortegiile.

(3) Se interzice circula┼úia, oprirea sau sta┼úionarea autovehiculelor pe banda de urgen┼ú─â, cu excep┼úia cazurilor justificate, precum ┼či a autovehiculelor cu regim de circula┼úie prioritar.

(4) Circula┼úia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de m─ârfuri se efectueaz─â, de regul─â, numai pe banda marginal─â din partea dreapt─â a autostr─âzii, în sensul de mers.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Obliga┼úii în caz de accident

Art.75. – Accidentul de circula┼úie este evenimentul care întrune┼čte cumulativ urm─âtoarele condi┼úii:

a) s-a produs pe un drum deschis circula┼úiei publice ori ┼či-a avut originea într-un asemenea loc;

b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale;

c) în eveniment a fost implicat cel pu┼úin un vehicul în mi┼čcare;

d) abrogat

 

Art.76. - (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excep┼úia celor cu trac┼úiune animal─â, care circul─â pe drumurile publice, trebuie s─â aib─â asigurare obligatorie pentru r─âspundere civil─â în caz de pagube produse ter┼úilor prin accidente de circula┼úie, conform legii.

(2) Poli┼úia rutier─â dispune m─âsura re┼úinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare ┼či retragerea pl─âcu┼úelor cu num─ârul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovad─â f─âr─â drept de circula┼úie.

(3) Dacă deţinătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia, după 30 de zile de la data aplicării măsurii prevăzute la alin.(2), poliţia rutieră dispune radierea din evidenţă a vehiculului.

Art.77. – (1) Conduc─âtorul unui vehicul implicat într-un accident de circula┼úie în urma c─âruia a rezultat moartea sau v─ât─âmarea integrit─â┼úii corporale ori a s─ân─ât─â┼úii unei persoane este obligat s─â ia m─âsuri de anun┼úare imediat─â a poli┼úiei, s─â nu modifice sau s─â ┼čtearg─â urmele accidentului ┼či s─â nu p─âr─âseasc─â locul faptei.

(2) Orice persoan─â care este implicat─â sau are cuno┼čtin┼ú─â de producerea unui accident de circula┼úie în urma c─âruia a rezultat moartea sau v─ât─âmarea integrit─â┼úii corporale ori a s─ân─ât─â┼úii uneia sau mai multor persoane, precum ┼či în situa┼úia în care în eveniment este implicat un vehicul care transport─â m─ârfuri periculoase este obligat─â s─â anun┼úe de îndat─â poli┼úia ┼či s─â apeleze num─ârul na┼úional unic pentru apeluri de urgen┼ú─â 112, existent în re┼úelele de telefonie din România.

(3) Este interzis oric─ârei persoane s─â schimbe pozi┼úia vehiculului implicat într-un accident de circula┼úie în urma c─âruia a rezultat moartea sau v─ât─âmarea integrit─â┼úii corporale ori a s─ân─ât─â┼úii uneia sau mai multor persoane, s─â modifice starea locului sau s─â ┼čtearg─â urmele accidentului f─âr─â încuviin┼úarea poli┼úiei care cerceteaz─â accidentul.

Art.78. - (1) Conduc─âtorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se afl─â în procesul de instruire practic─â a unei persoane pentru ob┼úinerea permisului de conducere, precum ┼či examinatorului autorit─â┼úii competente în timpul desf─â┼čur─ârii probelor practice ale examenului pentru ob┼úinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicat într-un accident de circula┼úie, le este interzis consumul de alcool sau de substan┼úe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora dup─â producerea evenimentului ┼či pân─â la testarea concentra┼úiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.

(2) În situa┼úia în care nu sunt respectate dispozi┼úiile alin.(1), se consider─â c─â rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflect─â starea conduc─âtorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului.

Art.79 – (1) Conduc─âtorii de vehicule implica┼úi într-un accident de circula┼úie în urma c─âruia a rezultat numai avarierea vehiculelor ┼či/sau alte pagube materiale sunt obliga┼úi: a) s─â scoat─â imediat vehiculele în afara p─âr┼úii carosabile ori, dac─â starea vehiculelor nu permite acest lucru, s─â le deplaseze cât mai aproape de bordur─â sau acostament, semnalizându-le prezen┼úa;

b) s─â se prezinte la unitatea de poli┼úie competent─â pe raza c─âreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.

(2) Se excepteaz─â de la obliga┼úiile prev─âzute la alin.(1) lit.b): a) conduc─âtorii vehiculelor care încheie o constatare amiabil─â de accident, în condi┼úiile legii; b) conduc─âtorul de vehicul care de┼úine o asigurare facultativ─â de avarii auto, iar accidentul de circula┼úie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.

Art. 80 – (1) Proprietarul, de┼úin─âtorul mandatat sau conduc─âtorul auto al c─ârui autovehicul, remorc─â, tramvai sau moped a fost avariat în alte împrejur─âri decât într-un accident de circula┼úie este obligat s─â se prezinte în 24 de ore de la constatare la unitatea de poli┼úie pe raza c─âreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.

(2) Persoanele prev─âzute la alin.(1) sunt exceptate de la obliga┼úia prezent─ârii la unitatea de poli┼úie dac─â exist─â o asigurare facultativ─â în baza c─âreia pot fi desp─âgubite pentru avarierea vehiculelor respective.

Art. 801 În situa┼úiile prev─âzute la art.79 ┼či 80, repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de poli┼úie sau, dup─â caz, de societ─â┼úile din domeniul asigur─ârilor.

Art. 802 Persoanele fizice sau juridice autorizate s─â execute lucr─âri de repara┼úii la vehicule avariate au obliga┼úia s─â ┼úin─â eviden┼úa proprie a repara┼úiilor executate, potrivit legii, ┼či s─â comunice de îndat─â, la cererea poli┼úiei rutiere, datele înregistrate solicitate de aceasta.

Art.81. - (1) În vederea întocmirii dosarelor pentru desp─âgubire, la solicitarea societ─â┼úilor din domeniul asigur─ârilor, autoritatea care are în eviden┼ú─â vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunic─â acestora datele referitoare la proprietarii sau de┼úin─âtorii mandata┼úi ai vehiculelor.

(2) La solicitarea Comisiei pentru supravegherea asigurărilor sau a societăţilor din domeniul asigurărilor, poliţia rutieră comunică acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor.

(3) La solicitarea poli┼úiei rutiere, societ─â┼úile din domeniul asigur─ârilor comunic─â în termenul stabilit de aceasta copii ale documentelor referitoare la constat─ârile amiabile de accidente înregistrate în eviden┼úa acestora sau alte date expres cerute, în condi┼úiile legii.

SEC┼óIUNEA a 6-a Circula┼úia autovehiculelor în traficul interna┼úional

Art.82. - (1) Autovehiculele ┼či remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dac─â îndeplinesc condi┼úiile cerute pentru a fi admise în circula┼úia interna┼úional─â, iar conduc─âtorii lor posed─â permis de conducere valabil, în condi┼úiile stabilite prin tratatele la care România este parte sau care este eliberat de autorit─â┼úile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Spa┼úiului Economic European ori a c─ârui valabilitate este recunoscut─â în aceste state pe baz─â de reciprocitate.

(2) Autovehiculele ┼či remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat ┼či pot circula pe drumurile publice din România, dac─â îndeplinesc condi┼úiile tehnice prev─âzute în Conven┼úia asupra circula┼úiei rutiere, încheiat─â la Viena la 8 noiembrie 1968 ┼či ratificat─â de România prin Decretul nr.318/1980, dar numai pe perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de r─âspundere civil─â ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.

(3) abrogat

(4) Autovehiculele ┼či remorcile înmatriculate în alte state, de┼úinute de persoane care au sediul sau domiciliul în România, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioad─â de maximum 90 de zile de la introducerea acestora în ┼úar─â, dac─â sunt asigurate pentru cazurile de r─âspundere civil─â ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circula┼úie.

(5) Persoanele care ┼či-au stabilit domiciliul ori re┼čedin┼úa sau, dup─â caz, au reziden┼úa normal─â în România pot s─â î┼či înmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competent─â pe raza c─âreia au domiciliul, re┼čedin┼úa sau, dup─â caz, reziden┼úa normal─â.

(6) Autovehiculele înmatriculate în statele care nu sunt semnatare ale Conven┼úiei asupra circula┼úiei rutiere, prev─âzut─â la alin. (2) sunt obligate s─â poarte în partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea.

Art. 83 – (1) Au dreptul s─â conduc─â autovehicule pe drumurile publice din România, dac─â îndeplinesc condi┼úiile prev─âzute la art.20 ┼či 23 alin.(1), titularii permiselor de conducere na┼úionale valabile, eliberate de autorit─â┼úile: a) statelor membre ale Conven┼úiei asupra circula┼úiei rutiere, prev─âzut─â la art.82 alin.(2); b) statelor membre ale Uniunii Europene; c) statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoa┼čterea reciproc─â a permiselor de conducere auto.

(2) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere na┼úional eliberat de autorit─â┼úile unui stat care nu este membru al Conven┼úiei asupra circula┼úiei rutiere ┼či nici membru al Uniunii Europene ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoa┼čterea reciproc─â a permiselor de conducere auto, trebuie s─â posede ┼či permis de conducere interna┼úional.

(3) Permisele de conducere na┼úionale eliberate de autorit─â┼úile prev─âzute la alin.(1), precum ┼či cele a c─âror valabilitate este recunoscut─â de România în mod unilateral, de┼úinute de persoane care au domiciliul, re┼čedin┼úa sau reziden┼úa normal─â în România, pot fi preschimbate cu documente similare române┼čti, în condi┼úiile stabilite prin ordin al ministrului internelor ┼či reformei administrative, care se public─â în Monitorul Oficial al României.

PUBLICITATE
Ziua de Cluj rightSideBanner.png
CURS VALUTAR
1 €  =  4.42 RON
1 $  =  3.28 RON

Valabil 24.07.2014
STATISTICI

Total utilizatori online: 692
Total anunturi: 36.462
 

NEWSLETTER

Pentru a fi la curent cu noutatile si pentru o notificare despre promotiile noastre, abonati-va la newsletter:

PARTENERI
  • Share